Toruń, 8 maja 2014

Spotkanie na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu

    8 maja 2014 na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu miały miejsce prezentacje projektów zrealizowanych w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe. Wśród prezentowanych projektów znalazł się projekt SendItSafe, którego opiekunem był mgr Grzegorz Marczak z UMK, a konsultantem Piotr Wawrzyniak z Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska.
    W projekcie SendItSafe zespół studentów opracował rozwiązanie, pozwalające na nawiązanie bezpiecznego, odpornego na podsłuchanie, połączenia pomiędzy urządzeniami mobilnymi bez konieczności korzystania z certyfikatów wystawionych przez urzędy certyfikacji. System wykorzystuje API do sieci Orange Polska udostępnione przez Centrum Badawczo-Rozwojowe.
    Projekt stał się podstawą przygotowanej wspólnie ze studentami publikacji naukowej, która została przyjęta na międzynarodową konferencję SoFAST-WS, organizowaną w ramach multikonferencji FedCSIS 2014.