UniStartApp na Politechnice Warszawskiej

    9 listopada 2016r. w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium pt. "Kreowanie innowacyjnych firm ICT poprzez interdyscyplinarne zespoły – UniStartApp". Wydarzanie zostało objęte patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju oraz Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
    Więcej szczegółów o wydarzeniu na stronie: ‪ klik