Strefa partnerów

Nasi partnerzy

    Kształtowanie ekosystemu innowacji, w ramach którego Centrum Badawczo-Rozwojowe może efektywnie wspierać rozwój nowoczesnych, innowacyjnych usług Orange Polska oraz budować konkurencyjność marki i pozytywne doświadczenie Klienta, nie jest możliwe bez udziału partnerów. Koncepcja otwartych innowacji jest rozumiana jako współpraca z gronem partnerów reprezentujących różne sfery działalności – od świata akademickiego, poprzez firmy, administrację publiczną po organizacje pozarządowe.