Strefa partnerów

Organizacje pozarządowe

  Ważnym interesariuszem ekosystemu innowacji budowanego przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska są organizacje non-profit i pozarządowe. Do grona tych organizacji można zaliczyć stowarzyszenia i fundacje wspierające i propagujące rozwój technologiczny i cyfrowy społeczeństwa oraz otwarte dane. Przykładem takiej ścisłej współpracy w zakresie innowacji społecznych jest projekt Mundo – „Miejskie Usługi na Danych Oparte”, w których partnerami są fundacje i stowarzyszenia, jak Fundacja Stocznia czy Centrum Cyfrowe Projekt Polska.

 • Fundacja TechSoup Fundacja TechSoup

  Fundacja TechSoup została powołana do życia jako polska organizacja pożytku publicznego, której celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Dąży do tego, żeby każda organizacja społeczna na świecie miała zaplecze technologiczne i wiedzę, pozwalające na pełne wykorzystanie jej potencjału.

 • Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

  Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” powstała w celu krytycznego i rzetelnego opisywania wyzwań dotyczących życia społecznego w Polsce oraz poszukiwania i upowszechniania skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji obywatelskiej metod reagowania na nie. Stawia sobie za cel także formację i rozwój intelektualny osób z różnych środowisk, gotowych do wykraczającego poza indywidualne interesy angażowania się w sprawy publiczne.

 • Stowarzyszenie Top 500 Innovators Stowarzyszenie Top 500 Innovators

  Stowarzyszenie Top 500 Innovators - Lider opinii i dobrych praktyk w obszarze współpracy nauki i biznesu. Stowarzyszenie to interdyscyplinarna siec współpracy naukowców oraz specjalistów ze styku nauki z biznesem, bazująca na doświadczeniach zdobytych u światowych gigantów: w Stanford University czy University of California, Berkeley. Promujemy i działamy na rzecz postaw innowacyjnych, przedsiębiorczości akademickiej, współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych.

 • Ashoka Ashoka
  Ashoka jest międzynarodową organizacją, która wyszukuje i zrzesza wiodących przedsiębiorców społecznych wprowadzających innowacyjne i systemowe rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych. Ashoka inwestuje w nich finansowo i merytorycznie.

  Obecnie Ashoka to sieć ponad 3000 innowatorów społecznych w 80 krajach wybranych w rygorystycznym procesie selekcji. W Polsce działa 70 takich osób, a my szukamy kolejnych...

 • Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych
  Orange Polska dołączyło do Klastra „Inteligentne Systemy Transportowe” (ITS).

  Celem Klastra jest współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi, instytucjami państwowymi oraz rządem, ministerstwami i komisjami sejmowymi w zakresie narodowej strategii rozwoju nowoczesnego rynku transportowego.
  ITS Polska jest profesjonalną, publiczno-prywatną inicjatywą mającą na celu wsparcie procesów rozwoju i wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), których zastosowanie przyczyni się do rozwoju transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu. ITS Polska jest partnerstwem wiedzy i źródłem informacji dla wszystkich grup udziałowców środowiska ITS, włączywszy przemysł, usługi, organizacje rządowe i samorządowe, instytuty badawcze i wdrożeniowe, oraz ośrodki akademickie.
  Więcej: ITS Polska

 • Fundacja Orange Fundacja Orange
  Fundacja Orange prowadzi autorskie programy i wspiera wartościowe działania innych organizacji na rzecz nowoczesnejedukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu Internetu i nowych technologii. We wszystkie działania Fundacji angażują się wolontariusze Orange. Fundacja została stworzona w 2005 roku przez Orange Polska S.A.

  Więcej informacji: www.fundacja.orange.pl www.facebook.com/FundacjaOrange