Spotkanie ITU-T Study Group 13 „Future Networks” w Warszawie

    W dniach 14-18 listopada w Miasteczku Orange w Warszawie odbyło się spotkanie robocze 13-tej Komisji Studiów Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU-T SG13) dla zagadnień Q17 (cloud computing requirements), Q18 (cloud computing architecture) oraz Q19 (cloud computing management). Orange Polska jest aktywnym członkiem ITU-T od 2001 roku. Obecnie nasi eksperci aktywnie zgłaszają kontrybucje techniczne, realizują zadania edytorów zaleceń oraz menedżerów grup roboczych. Dzięki zaangażowaniu naszych delegatów już trzeci raz w ciągu ostatnich dwóch lat organizacja spotkania została powierzona OPL. Spotkanie zorganizowane zostało przez Centrum Badawczo-Rozwojowe. Ze strony OPL w spotkaniu udział wzięli Janusz Pieczerak i Emil Kowalczyk.
    W trakcie ostatniego spotkania SG13 uczestnicy pracowali nad zagadnieniami dotyczącymi zaleceń ITU-T dla architektury i zarządzania w systemach cloud computing integrujących zasoby wielu operatorów (inter-cloud computing) oraz dotyczącymi zaufania pomiędzy operatorami (trusted inter-cloud computing). Ponadto tematem spotkania były zalecenia dotyczące architektury systemów big data oraz wymiany danych w systemach big data wykorzystujących zasoby sieciowe i obliczeniowe cloud computing. W spotkaniu wzięło udział 15 delegatów z Korei Pd. (ETRI, Kyung Hee University), Chin (China Telecom, ZTE), USA (Microsoft) i Polski (OPL).