Strefa partnerów

Instytucje publiczne i otoczenia biznesu

  Budowa konkurencyjnej gospodarki opartej o innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa odbywać musi się przy współpracy z organami administracji państwowej wspierających rozwój, inwestycje i transfer wiedzy. Stąd Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska utrzymuje ścisłą współpracę z instytucjami państwa dedykowanymi tym zadaniom – jak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak uczestniczy w projektach związanych z propagowaniem otwartych danch.
 • logo-MAiC Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji objęło honorowym patronatem organizowany przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Orange Polska konkurs BIHAPI (Business Intelligence Hackathon API).

 • logo-NCBiR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

 • GPN-T Gdański Park Naukowo-Technologiczny

  Gdański Park Naukowo-Technologiczny im. prof. Hilarego Koprowskiego, jako ośrodek wspierający przedsiębiorczość, aktywność, rozwój i kreatywność, tworzy miejsce, w którym pomysł przeradza się w realnie funkcjonującą firmę. Będąc płaszczyzną dla współpracy nauki i biznesu, jest przedsięwzięciem realizowanym we współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego, miastem Gdańsk oraz Politechniką Gdańską.