Centrum Badawczo-Rozwojowe tworzy i integruje multidyscyplinarne, strategiczne programy rozwojowe i prowadzi badania naukowe, które wyprzedzają i zrealizują potrzeby klientów w zakresie nowoczesnych technologii i komunikacji.

Prowadzimy wiele projektów z zakresu ....