Forum of ACROSS

Emil Kowalczyk na Industry Forum of ACROSS (Autonomous Control for a Reliable Internet of Services).

    Emil Kowalczyk z Centrum Badawczo-Rozwojowego podczas forum opowiedział o zarządzaniu usługą w modelu end-to-end dla federacji chmur obliczeniowych (inter-cloud computing). Pokazał korzyści z perspektywy operatora telekomunikacyjnego i aspektów nietechnicznych usługi (m.in. trust, resiliency, reputation). Opowiedział też jakie są możliwości wdrażania nowych modeli biznesowych dla obszaru inter-cloud (m.in. bidding, brokering, uber-ization) oraz przedstawił rezultaty Grupy Orange w tym zakresie. Cenną informacją okazały się przykłady wdrożeń poprzedzonych procesem standaryzacji w ramach International Telecommunication Union (ITU-T).
    Wydarzenie to było okazją do promocji działań Orange Polska na rynku europejskim, wymiany doświadczeń między Partnerami oraz zapoznania się ze strategią rozwoju Partnerów wobec nadchodzących wyzwań dla rynku telekomunikacyjnego w obszarze Initernet-of-Things (IoT), 5G oraz federacji chmur obliczeniowych (inter-cloud computing.
    Więcej o wydarzeniu ‪http://www.cost-across.nl/