SMART DATA

"Czego jeszcze nie wiesz o swoich mieszkańcach? Przyszłość jest w SMART DATA"

    Smart Public & IoT Forum to konferencja, która odbyła się na początku października. Była to dobra szansa na wymianę doświadczeń oraz możliwość zdobycia unikalnej wiedzy z zakresu rozwiązań Smart City/IoT/M2M wdrażanych w gminach i miastach.

    Przedstawiciele administracji oraz najbardziej innowacyjne firmy partnerskie opowiedzieli o rozwiązaniach, które zmieniły sposób funkcjonowania miast i ich mieszkańców.

    W konferencji wzięli udział eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego. Wspólnie z przedstawicielem GiS Expert zostały zaprezentowane lepsze sposoby wykorzystania danych w działaniach na rzecz lokalnej społeczności.