Big Data

Centrum Badawczo-Rozwojowe kontynuuje badania w tematyce Big Data.

    Zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego kontynuuje badania w tematyce Big Data, aktualnie realizowane są m.in. w międzynarodowym projekcie VaVeL (Variety, Veracity, VaLue: Handling the Multiplicity of Urban Sensors). Równolegle zespół ten rozwija dalszą współpracę międzynarodową ze światowymi ośrodkami badawczymi i badawczo-rozwojowymi specjalizującymi się w przetwarzaniu danych Big Data.

    Wymiernym efektem tej współpracy było zbudowanie konsorcjum partnerów z wiodącymi zagranicznymi uczelniami, instytutami badawczymi i ośrodkami R&D m.in. z Francji i Szwajcarii. Konsorcjum to w efekcie prowadzonych prac analitycznych, przygotowało wniosek w najnowszym konkursie na finansowanie międzynarodowych grantów H2020 Big Data.

    W zespole wnioskującym, wspólnie z ekspertami CBR uczestniczą światowej klasy eksperci ze środowiska naukowego.
    Centrum Badawczo-Rozwojowe w planowanym projekcie jest jednym z kluczowych partnerów, któremu konsorcjum planuje powierzyć m.in. koordynację prac nad integracją platformy Big Data nowej generacji.

    Złożenie wniosku planowane jest na Q1 2018.